Voor afspraken en huisbezoeken kan u elke weekdag van 8 uur tot 12 uur telefonisch contact opnemen via 053 63 01 64.

Gelieve in de namiddag geen nieuwe huisbezoeken meer aan te vragen voor die dag. Uiteraard kan dat wel voor dringende gevallen.

's Nachts, in het weekend en op feestdagen wordt u geholpen door de dokter van wacht via het wachtdienstnummer 09 360 35 00.

Voor een kort overleg i.v.m. onderzoeken of resultaten, kan u ons elke werkdag van 8 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17 uur telefonisch contacteren. Voor diagnoses dient u een afspraak te maken.

Indien  je met meerdere personen een consultatie wil, gelieve dan 2 aansluitende afspraken te maken. Zo wordt de wachttijd voor de patiënten na u niet nodeloos langer.

Nuttige info:
We voorzien geen voorschriften voor kiné, noch doorverwijzingen naar artsen/specialisten zonder een voorafgaande consultatie bij één van onze artsen.
Het is onnodig aan te dringen om attesten te vragen die niet stroken met de waarheid of deze te laten antidateren.