Voor afspraken en huisbezoeken kan u elke weekdag van 8 uur tot 12 uur telefonisch contact opnemen met het secretariaat via 053 63 01 64.
Gelieve in de namiddag geen huisbezoeken meer aan te vragen voor die dag. Uiteraard kan dat wel voor dringende gevallen.

's Nachts, in het weekend en op feestdagen wordt u geholpen door de dokter van wacht via het wachtdienstnummer 1733

Voor een kort overleg i.v.m. onderzoeken of resultaten,
kan u ons elke werkdag van 8 uur tot 9 uur en van 16 uur tot 17 uur telefonisch contacteren
Voor diagnoses en uitgebreide bespreking vragen we steeds een afspraak te maken.

Indien je met 2 personen een consultatie wil, gelieve dan 2 aansluitende afspraken te maken. Zo wordt de wachttijd voor de patiënten na u niet nodeloos langer.

Nuttige info:
We voorzien geen voorschriften voor kiné, noch doorverwijzingen naar artsen/specialisten zonder een voorafgaande consultatie bij één van onze artsen.
Het is onnodig aan te dringen om attesten te vragen die niet stroken met de waarheid of deze te laten antidateren.