Historiek
1 september 1991 – Start dokterspraktijk in de Dottestraat 5 te Borsbeke.
31 mei 1997 – Verhuis naar Borsbekestraat 182.
1 september 2013 – Begeleiden van HAIO (huisarts in opleiding). 
19 september 2016 – Verhuis naar ‘Huisartsenpraktijk Borsbeke’ in de Nieuwstraat 1a.


Zorg op maat
Als huisartsenpraktijk staan we in voor alle huisartsgeneeskundige medische zorgen. Voor psychologische ondersteuning staat ook een psychologe ter beschikking (op afspraak).


Privacy
Alle vertrouwelijke informatie, persoonlijke en medische gegevens worden met de nodige discretie en respect voor het beroepsgeheim verwerkt.


Sportgeneeskunde
U kan bij Dr. Jo De Sadeleer terecht voor de behandeling van sportletsels. Voor actieve begeleiding van sporters en medische keuringen verwijzen we je graag door naar een erkend geneesheer.


Belgische krijgsmacht en federale politie 
Onlangs koos ik er voor om niet meer te functioneren als aangenomen geneesheer van de Belgische krijgsmacht. Uiteraard zijn militairen nog steeds welkom, maar voortaan wordt er niet meer gewerkt met terugbetalingstarieven en wordt medicatie voorgeschreven met gewone voorschriften i.p.v. met de gele formulieren. Voor de federale politie blijf ik wel functioneren als aangenomen geneesheer. Hiervoor zijn er geen veranderingen.


Officiële opleidingspraktijk
De opleiding tot huisarts duurt 9 jaar. Na 7 jaar (6 jaar vanaf 1/9/2017) krijgt men het diploma van basisarts.  Om zelfstandig als huisarts te mogen werken, volgt de HAIO (huisarts in opleiding) nog 2 jaar  opleiding bij een ervaren arts, erkend door het ICHO (interuniversitair centrum voor huisarts in opleiding). Hierdoor is er in onze praktijk een HAIO werkzaam.

Vanaf 1 september 2017 is Dr. Céline Daeleman actief in onze praktijk voor de laatste 2 jaren van haar negenjarige opleiding. Zij wordt ingeschakeld als volwaardige collega en heeft haar eigen spreekuren, doet huisbezoeken en wachtdiensten. Dat gebeurt onder toezicht van Dr Jo De Sadeleer met een dagelijks overleg tussen de artsen.